The Techno Frunda - Make Frunda Yours.

Min familj

Jag har fått en anställning genom ett bemanningsföretag i Stockholm. Jag behövde inte leta särskilt länge efter ett jobb så det känns skönt. Nu jobbar jag tre dagar i veckan och det är alldeles perfekt för mig. Resterande tid arbetar jag med volontär arbete och efter det tar jag hand om min familj. Vi är fyra i familjen, det är jag och min käre man och så har vi två barn. Flickan är två år och pojken är sex år. De är mysiga även om de är ganska vilda. De tar all övrig tid från mig, men det är de så värda. De ä våra guldklimpar i livet och skänker så mycket glädje. Pojken ska snart börja skolan till och med.